2017թ. հուլիս-սեպտեմբեր ժամանակահատվածում «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության աշխատանքների հիմնական ցուցանիշներ

Լեռնահանքային աշխատանքներ

• 63 158 մ հորատում
• 2.954 881 տ մակաբացում
• 2.193 019 տ հանքաքարի տեղափոխում ֆաբրիկա:

Հարստացուցիչ ֆաբրիկա

• 2 185 019 տ հանքաքարի վերամշակում
• 27.897 հազ. տ արտադրված խտանյութ:

Աշխատողների քանակը հուլիս-սեպտեմբեր ժամանակահատվածում
Ընդհանուր՝ 1,195, այդ թվում՝ 121 աշխատող՝ Թեղուտից, 218 աշխատող՝ Շնողից, 393 աշխատող՝ Ալավերդուց և 463 աշխատող՝ այլ համայնքներից: Հուլիս-սեպտեմբեր ժամանակահատվածում աշխատանքի են ընդունվել 34, ազատվել են 15 աշխատողներ: